Zastrzeżenie

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są przeznaczone do użytku przez wykwalifikowanych klientów kwalifikowanych. Futures i DEWIZOWA TRADING spekulacyjnej, wiąże się z dużym ryzykiem i nie jest odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Niniejsza informacja nie stanowi rekomendacji do inwestycji. Taka inwestycja jest oferowane na podstawie informacji i oświadczeń w odpowiedniej dokumentacji oferty.

Wyniki historyczne nie muszą być wskaźnikiem przyszłych wyników.
NO reprezentacji jest dokonywana, ŻE JAKIEKOLWIEK inwestor lub może do osiągnięcia podobnych rezultatów. Ryzyko utraty kontraktami obrotu oraz walutowe mogą być znaczne.

Zbieramy informacje w celu przyznania Ci dostęp do naszych danych wydajności. Informacja ta jest wykorzystywana DO CELÓW kontaktowania się do wysłania kodu dostępu, które mają być zapisane w naszej bazie danych dla PRZYSZŁOŚCI.