pie graph

Zarządzanie ryzykiem

W zakresie zarządzania aktywami, zarządzania ryzykiem sekund do spektaklu jest kluczowa różnica między zrównoważonego portfela o gładkiej krzywej kapitałowego i tracąc jednego.

shield

Strategie inwestycyjne

Nasze cele inwestycyjne są ukierunkowane na dywersyfikację aktywów, ochrona Minusem generowania dochodu, wzrostu wartości kapitału i długoterminowego wzrostu aktywów.

money bag

Inwestycje alternatywne

Nasza oferta obejmuje aktywa z wymiany zagranicznej i rynkach terminowych zaoferować naszym klientom większe ryzyko skorygowane zyski.