clock forward futures

Złoto (metale) oraz indeks Futures. Managed futures, które obejmuje klas aktywów takich jak waluty, towary i światowych indeksów giełdowych zapewniają również lepszą płynność. Złoto jest często określane jako \"raj\", że inwestorzy, aby uruchomić w czasach zawirowań gospodarczych i futures indeks giełdowy dodatkowo zwiększa naszą wydajność i dywersyfikacji aktywów. Na Alianne Asset Management nadal zwiększać naszą ofertę produktową i zawsze stara się dodać więcej zasobów, które osiągają dobre wyniki przy niskiej korelacji ryzyka.