Nasi klienci otrzymują pierwszą klasę zarządzania ryzykiem z naszego algorytmu obliczania ryzyka i zarządzania zautomatyzowany. Nasza oferta jest bardzo aktywny, a nawet ma pewne elementy Trading Wysokie częstotliwości, co oczywiście powoduje konieczność stop loss na każdej transakcji możemy wykonać. Zarządzamy ekspozycja portfela poprzez ograniczenie ryzyka za handel z predefiniowanym procentach equity, wyznaczając granicę predefiniowany kapitałowej za aktywa w obrocie i dywersyfikacji wśród aktywów nieskorelowanych.

Risk Management Infographic Risk Management Infographic